ครบรอบ "๑ ศตวรรษ" วันพระราชทานธงไตรรงค์

ครบรอบ

ครบรอบ "๑ ศตวรรษ" วันพระราชทานธงไตรรงค์

28 กันยายน 2560

          28 กันยายน เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่ประชาชนชาวไทยควรรู้ นั่นคือ วันพระราชทานธงชาติไทย โดยรัชกาลที่ 6 ทรงได้พระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 และในวันนี้ ก็เป็นวันครบรอบ 100 ปีพอดี ซึ่งกว่าจะมาเป็นธงชาติไทยที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบมามากมาย ซึ่งจะมีประวัติความเป็นมาเรียงดังนี้
 

3 ก.ย. 2223 ธงชาติไทยผืนแรก
          ซึ่งครั้งแรกนั้นเกิดจากความบังเอิญในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา โดยในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2223 เรือรบของฝรั่งเศส ได้นำเรือรบลำนี้เข้ามาบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเจริญพระราชไมตรี และทำการค้ากับอยุธยา โดยมีธรรมเนียมประเพณีคือต้องชักธงประเทศบนเรือเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่า มาถึงแล้ว

          เมื่อเรือฝรั่งเศสชักธงชาติของตัวเองขึ้น ฝ่ายสยามยิงสลุตคำนับตามธรรมเนียม แต่ตอนนั้นทหารประจำป้อมวิไชยเยนทร์ไม่เคยพบประเพณีแบบนี้ และในขณะนั้น สยามยังไม่มีธงสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นธงชาติมาก่อน จึงคว้าผ้าที่อยู่แถวนั้นขึ้นมาเป็นแทนก่อน

          แต่พอทางฝ่ายฝรั่งเศษเห็นไทยชูผ้าผืนนี้ขึ้นมาก็ตกใจ เพราะผ้าที่โชว์ขึ้นมา เป็นธงชาติของฮลลันดา ซึ่งในสมัยนั้นฝรั่งเศษและฮอรันดาเป็นศัตรูกัน จึงทำให้ทหารฝ่ายผรั่งเศษไม่ยอมยิงสลุต จนกว่าจะเป็นธงชาติผืนใหม่

          ฝ่ายไทยจึงแก้ปัญหาโดยชักผ้าสีแดงขึ้นแทนธงชาติฮอลันดา ฝรั่งเศสจึงยอมยิงสลุตคำนับตอบ และหลังจากนั้นมา ธงแดงจึงเป็นธงประจำชาติผืนแรกของไทยอย่างไม่เป็นทางการ นั่นก็คือ ธงแดงเกลี้ยง


 
 

จากธงแดงล้วนสู่ ธงวงจักร และ ธงช้าง

          ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มรูปจักรสีขาวลงในธงแดง สำหรับใช้เป็นธงของเรือหลวง" โดยสาเหตุที่พระองค์กำหนดให้ใช้ "จักร" ลงไว้กลางธงผ้าพื้นแดงก็คือ เพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างเรือของพระมหากษัตริย์ กับเรือของราษฎรสยามนั่นเอง
 


 

          ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 พระองค์ทรงได้ช้างเผือกเอก 3 ช้าง เป็นเกียรติยศยิ่งต่อแผ่นดิน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มรูปช้างเข้าภายในวงจักรของเรือหลวงไว้ด้วย อันมีความหมายว่า พระเจ้าแผ่นดินอันมีช้างเผือก ช้างคือสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินของกรุงรัตนโกสินทร์
 


 

          ในสมัยรัชกาลที่ 4  ได้เปลี่ยนรูปแบบของธงชาติไทย เนื่องจากประเทศไทยมีการทำสนธิสัญญากับชาติตะวันตกมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ธงพื้นสีแดงมีรูปช้างเผือกเปล่าอยู่ตรงกลางหันหน้าเข้าหาเสาธงเป็นธงชาติ  โดยไม่มีวงจักรล้อมรอบตัวช้าง
 


ช้างทรงเครื่องยืนแท่น

          ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ธงที่ใช้กับเรือหลวง ถูกปรับรูปแบบอีกครั้ง จากช้างสีขาวธรรมดา ปรับให้เป็น "ช้างทรงเครื่องยืนแท่น" หันหน้าเข้าข้างเสา เนื่องจากช้างเผือกเปรียบเป็นเครื่องแทนตัวของพระมหากษัตริย์

 

ปี พ.ศ. 2459 กำเนิดธงแดงขาว 5 ริ้ว ที่จังหวัดอุทัยธานี

          เมื่อ พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองอุทัยธานี ซึ่งขณะนั้นประสบเหตุอุทกภัย เมื่อขบวนเสด็จได้เดินผ่านบ้านหลังหนึ่งก็มีอาการสะดุดพระเนตร พระองค์ได้ทอดพระเนตรขึ้นไปเห็นธงช้างติดอยู่ในลักษณะช้างนอนหงายเอาเท้าชี้ฟ้า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่เป็นมงคล พระองค์จึงมีพระราชดำริว่า ธงชาติต้องมีรูปแบบที่สมมาตรเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก และธงช้างผลิตจากหลายประเทศรูปร่างของช้างที่ปรากฏจึงไม่น่าดู จึงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนรูปแบบธงชาติอีกครั้ง

          โดยเปลี่ยนเป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปแบบสมมาตรไม่ว่าจะติดด้านไหนก็ไม่มีลักษณะกลับหัว โดยมีแถบยาวสีแดง 3 แถบ สลับกับแถบสีขาว 2 แถบ เรียกธงนี้ว่า ธงแดงขาว 5 ริ้ว โดยสีแดงมาจากสีเดิมของธง ส่วนสีขาวมาจากช้างเผือกนั่นเอง
 


กำเนิดธงไตรรงค์

          เมื่อปี พ.ศ. 2460 รัชกาลที่ 6 ทรงอ่านหนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ ฉบับภาษาอังกฤษ ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2460 มีผู้เขียนเรื่องธงใช้นามปากกาว่า "อะแควเรียส" มีสาระว่า "ธงห้าริ้วสวยงามดี แต่หากจะให้ดีน่าจะมีสีน้ำเงินใส่เข้าไปด้วย เพราะสีน้ำเงิน เป็นสีแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในนานาประเทศ"  และสีน้ำเงิน ยังแสดงถึงชัยชนะและความเป็นหนึ่งเดียวของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เช่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เป็นต้น และส่วนใหญ่จะใช้ สีแดง ขาว น้ำเงิน เป็นสีในธงชาติด้วย

          พระองค์จึงทรงให้เปลี่ยนแถบสีแดงที่ตรงกลางธงเป็น สีน้ำเงินขาบ หรือสีน้ำเงินเข้มเจือม่วง อีกทั้งการที่พระองค์ได้เลือกสีนี้เพราะสีขาบเป็นสีประจำพระองค์ที่โปรดมาก เนื่องจากเป็นสีประจำวันพระราชสมภพคือวันเสาร์ตามคติโหราศาสตร์ไทย และพระราชทานชื่อเรียกใหม่ว่า "ธงไตรรงค์" พร้อมความหมายคือ

สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีเพื่อธำรงรักษาชาติและศาสนา 
สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งศาสนา

          ความภาคภูมิใจครั้งแรกของธงชาติไทยคือธงไตรรงค์ของสยามก็ได้เดินผ่านประตูชัยที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พร้อมกับคณะทหารอาสา ในการเฉลิมฉลองชัยชนะของฝ่ายพันธมิตรเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2462 ซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชนะสงครามร่วมกับชาติมหาอำนาจในยุโรปแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ชาติมหาอำนาจในยุโรปให้การยอมรับสยามในเวทีโลก

 


 

          และทั้งหมดนี้ ก็คือประวัติและความเป็นมาของ ธงชาติไทยที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ชาวไทยควรรู้ไว้ หากวันใดวันหนึ่งมีลูกหลานของท่านมาถาม จะได้ตอบได้ว่า กว่าจะมาเป็น "ธงไตรรงค์" หรีือธงชาติไทย นั้น มีความเป็นมาอย่างไร

          แต่หากถามว่าบรรดาคอหวยได้เลขเด็ดอะไรจากข่าวนี้ แอดมินก็คงแนะนำได้แค่ 28 23 และ 60 เนื่องจากเป็นวันครบรอบ วันก่อตั้ง และ ปี พ.ศ แต่หากใครสนใจเลขอื่น ก็ลองดูกันเอาเองเลย